Nasza misja

Stowarzyszenie NonStop wyrosło z idei Programu Równać Szanse i pasji pracy z młodzieżą. Misja naszego stowarzyszenia zawiera się w krótkim haśle: „Jesteśmy, żeby „głos” młodego człowieka został usłyszany” – młodzi ludzie z małych miejscowości i terenów wiejskich mają utrudnioną drogę do tego, by zostać „zauważonym i wysłuchanym”. Młodzież, mimo drzemiącego w niej ogromnego potencjału, często boi się działać i mówić głośno o swoich potrzebach, planach, marzeniach czy możliwościach. Boi się, bo „mówić o tym”, należy się nauczyć, a do tego potrzebna jest przestrzeń, w której można eksperymentować, bezpiecznie popełniać błędy, sprawdzać się i przekraczać granice swoich możliwości.

Chcemy, aby nasze stowarzyszenie było taką właśnie przestrzenią, a nasze projekty pokazywały młodzieży, że jedynym realnym ograniczeniem jest własna wyobraźnia.

Główne kierunki działania naszego Stowarzyszenia to:

  • rozwijanie wśród młodzieży umiejętności społecznych, liderskich, animacyjnych i pracy w grupie;
  • pozyskiwanie pieniędzy na projekty młodzieżowe, w których młody człowiek będzie miał wpływ na kształt projektu, prawo do eksperymentowania i popełniania błędów;
  • zachęcanie do udziału w życiu otoczenia poprzez tworzenie klubów wolontariusza i miejsc dialogu społecznego;
  • kształtowanie świadomych użytkowników mediów, tworząc społeczną młodzieżową telewizję internetową;
  • docieranie do młodych ludzi w miejscu ich zamieszkania i uruchamianie ich potencjału, a w tym pomoże prowadzenie młodzieżowych świetlic objazdowych na terenach wiejskich, z animatorami i trenerami;
  • uczenie samorządności na drodze młodzieżowych rad gminy;
  • wychowywanie przyszłych obywateli świata poprzez udział w młodzieżowych projektach międzynarodowych;
  • animacja środowiska wiejskiego;
  • edukacja;
  • edukacja rodziców i nauczycieli.
Facebook Facebook